Komunikat NSNet

Informujemy, że firma VoiceNet Sp. z o.o. z Rzeszowa stosuje niezwykle agresywny marketing bezpośredni.
Handlowcy przedstawiają nieprawdziwe informacje, że jakoby muszą Państwo popisywać jakieś nowe umowy.
Nieprawdziwe także są informacje, że kończymy działalność czy „się wykruszamy (!)”.
Należy dokładne zapoznać się z podsuwanymi do podpisania dokumentami.

Tego typu działania są niezgodne z obowiązującym prawem.

O niedozwolonych praktykach firmy VoiceNet Sp. z o.o. z Rzeszowa
w stosunku do konsumentów należy powiadomić UOKiK.

O nieuczciwych działaniach firmy VoiceNet Sp. z o.o. z Rzeszowa
w stosunku do innych operatorów zostanie powiadomiony UKE.

Przypominamy, że umowę zawartą w mieszkaniu abonenta można pisemnie anulować bez konsekwencji
w ciągu 14 dni od podpisania.